Systemy PBI 40E oraz PI 50N przystosowane są do wykonywania niewymagających izolacji termicznej przegród i konstrukcji do zabudowy wewnętrznej, takich jak: drzwi, okna, ściany działowe, witryny, boksy.

YAWAL PBI 40E

PBI 40E przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne. Drzwi i ściany systemu PBI 40E mogą być stosowane także jako przegrody zewnętrzne tylko w przypadkach, gdy nie są stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej oraz wodoszczelności, a obliczenia statyczne uwzględniają wpływ obciążeń wiatrem.

YAWAL PI 50N

Głębokość profilu (50 mm) czyni go jednym z najmocniejszych na rynku w tej grupie. System posiada rozwiązania technologiczne przeniesione z wprowadzonego wcześniej systemu „ciepłego” PI 50N opartego na zawiasach wrębowych. Akcesoria i okucia to wspólna cecha tych systemów. Wprowadzona unifikacja pozwala wykonywać konstrukcje szybko, eliminując przy tym możliwość wystąpienia błędów przy prefabrykacji.

YAWAL PBI 40E to:
– możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
– możliwość zastosowania tych samych okuć i akcesoriów co  systemach PBI 50N oraz PI 50N,
– ekonomiczność zabudowy wnętrz o wysokim standardzie estetycznym i użytkowym,
– możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
– możliwość wykonania ścian pod dowolnym kątem,
– możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

 

System YAWAL PBI 40E dostępny w kolorach palety RAL.

YAWAL PI 50N to:
– możliwość wykonywania konstrukcji o dużych gabarytach dzięki szerokiej gamie profili (w tym wzmocnionych słupków),
– możliwość konstruowania drzwi otwieranych do wewnątrz i na zewnątrz, całoszklanych, jedno- i dwuskrzydłowych,
– możliwość wykonywania konstrukcji dymoszczelnych,
– możliwość tworzenia drzwi wahadłowych oraz okien podawczych,
– możliwość wykonania konstrukcji łukowych,
– możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

 

System YAWAL PI 50N dostępny w kolorach palety RAL.

Produkty i usługi powiązane: